Vereniging en doel

Verenigingsdoelstelling:

Onze vereniging heeft zich tot doel gesteld: het behoud en het uitwisselen van kennis over oude geluidsapparatuur en geluidsdragers.

Gedacht moet worden aan met name 78-toerenplaten, wasrollen, magneetbanden, maar zeker ook in toenemende mate vinyl.

Het accent qua interesse van het merendeel van onze leden ligt bij de muziek, bijbehorende geluidsdragers en de afspeelapparatuur van ca. 1900 tot ca. 1960, ruwweg de produktieperiode van de 78-toerenplaat.

 

Luister naar het mooie interview van Rinus Blijleven dat hij gehad heeft in het radioprogramma Onvoltooid Verleden Tijd.

 

Interview Rinus Blijleven

 

Het komende nummer zal de genoemde CD bevatten die in het interview wordt genoemd.
Dit zal het jubileum nummer worden van ons 45 jarig bestaan.

 

Back to Top