Geluidsdragers door de jaren heen

 

Geluidsdragers door de jaren heen.

Een serie artikelen door J.C.Doornenbal

 

Een geluidsdrager, wat is dat nu eigenlijk. In de breedste zin van het woord kun je zeggen dat een geluidsdrager een medium is waarop geluid kan worden vastgelegd, maar wat zegt dat nu over datgene, wat ons als liefhebbers zo fascineert aan dat medium.

Geluid is eigenlijk niet anders het trillen van lucht met een bepaalde frequentie.

Het voor de mens waarneembare spectrum aan trillingen begint ronde de 20 Hz en eindigt, in het gunstigste geval bij 22000 hertz.

Spraak en muziek zijn dus eigenlijk niet meer dan, voor ons mensen logisch gestructureerde en begrijpelijke groepen trillingen

Deze gestructureerde geluidsgolven die wij dagelijks om ons heen horen zijn echter maar al te vaak, direct nadat deze zijn uitgeklonken, voorgoed verdwenen.

Een geluidsdrager stelt ons in staat om een geluid dat ooit gemaakt is te doen herleven.

Op een geluidsdrager ligt namelijk informatie opgeslagen die het mogelijk maakt, met behulp van de juiste afspeelapparatuur, een geluid dat in het verleden is gemaakt, opnieuw te horen.

Er zijn door de jaren heen zo veel verschillende verschijningsvormen van geluidsdragers de revue gepasseerd, die telkens weer een vergelijking opriepen met hun voorganger, dat het nagenoeg onmogelijk is om onbevooroordeeld te blijven en zonder vooringenomen standpunt over je favoriete medium te praten.

De een zweert bij vinyl een ander wil uitsluitend digitaal opgenomen en gemixed materiaal horen en waar puristen, de 78 toeren liefhebbers, hun breekbare liefhebberij op de eerste plaats zetten, zijn er ook genoeg mensen te vinden die naar zelfgemaakte mixtapes willen luisteren. De waarheid zal ongetwijfeld ergens in het midden liggen.

Het fijne van onze hobby is dat we, mét onze mede muziekliefhebbers, ongeacht hun voorkeur, juist door van mening te verschillen en elkaar met voorbeelden te bestoken, de muziek van en voor alle generaties levend houden.

Argumenten als "Muziek klinkt analoog toch vele malen beter dan digitaal", of "Streamen is handig als achtergrondmuziek, maar luisteren en je oren verwennen doe je van een schijf", zullen daarbij ongetwijfeld over en weer gaan. Typerend voor deze tijd is wel dat de discussie zich steeds vaker in het digitale domein afspeelt.

We zien dat het internet op veel manieren toegang verschaft tot een schat aan informatie en muzikale bronnen,via Youtube middels opnames van platenspelers, die de mooiste oude opnamen ten beste geven.

Leuk in dat opzicht is dan dat men soms voorbij gaat aan het feit dat een video van een afgespeelde plaat zich inmiddels ook al in het digitale domein bevindt. Waaruit eens te meer blijkt dat de scheidslijn steeds verder vervaagt. We streamen wat af met ons allen en uiteindelijk zal ieder voor zich mogen bepalen welk medium zijn of haar voorkeur verdient. 

En dan te bedenken dat het allemaal begon met een naald, een stemvork en roet...

 

Hieronder vindt u links naar  gerelateerde artikelen. Elk artikel zal een Periode, of specifieke geluidsdrager behandelen. Door op de Link te klikken zult u naar het artikel over de betreffende periode worden gebracht.

Onder aan elk artikel vindt u een link die u weer terug brengt naar deze pagina.

INDEX van vervolgartikelen.

1664 - 1842 Trillingen en zo...

1853 - 1860 De Fonautograaf

1877 Van Patenten, prototypes en voetnoten in de geschiedenis (Deel 1)

1877 Van Patenten, prototypes en voetnoten in de geschiedenis (Deel 2)

1878 De fonograaf bereikt Europa

De links zullen periodiek worden uitgebreid en bijgewerkt.

 

Noot van de Auteur:

"Hoewel het moeilijk is om iedereen die  zich met geluidsleer heeft beziggehouden en daarover theorieën heeft geformuleerd te benoemen  heb ik ergens besloten "in te stappen", wetende dat hoe goed ik mijn best ook zou, het nooit compleet zal zijn.

Ieder mag voor zich uitmaken of en welke belangrijke gebeurtenis(sen) er zijn vergeten. Wellicht zal het er ooit van komen om e.e.a te completeren."

Alle in de index genoemde vervolgartikelen zijn voorbehouden aan geregistreerde leden van vereniging De Weergever.

 

 

 

 

Luister naar het mooie interview van Rinus Blijleven dat hij gehad heeft in het radioprogramma Onvoltooid Verleden Tijd.

 

Interview Rinus Blijleven

 

Het komende nummer zal de genoemde CD bevatten die in het interview wordt genoemd.
Dit zal het jubileum nummer worden van ons 45 jarig bestaan.

 

Back to Top