Index Apparatuur en techniek

Alfabetisch register

 

Korte kennisgeving vooraf.

Alle in de index opgenomen artikelen uit ons verenigingsblad zijn ongewijzigd geplaatst. Vanuit het historisch besef voor ons verenigingserfgoed hebben wij gemeend dat ontsluiting van ons archief, zoals het ooit gepubliceerd is, in dit geval zwaarder mag wegen dan het taalkundig herschrijven, herzetten en aanpassen van alle artikelen aan de huidige spellingregels. 

Wij hopen dat u bij doorlezing net als wij glimlachend zult vaststellen welk een stappen onze vereniging in de loop der jaren inmiddels heeft gezet. Ook als het gaat om de publicaties in ons verenigingsblad.

Veel leesplezier toegewenst.

De webredactie. Artiesten01    Index    Artiesten03    Index    Artiesten02Artiesten04

Artiesten04

0 - 9

M - N

A - B

O - P

C - D

Q - R

E - F

S - T

G - H

U - V

I - J

W - X

K - L

Y - Z

 

hier voor de inhoudsopgave van het verenigingsblad van De Weergever over de eerste 40 jaar.

Luister naar het mooie interview van Rinus Blijleven dat hij gehad heeft in het radioprogramma Onvoltooid Verleden Tijd.

 

Interview Rinus Blijleven

 

Het komende nummer zal de genoemde CD bevatten die in het interview wordt genoemd.
Dit zal het jubileum nummer worden van ons 45 jarig bestaan.

 

Back to Top