Van de Webredactie...

{Play}

Stuurlui gezocht!...kom aan boord.

Het moet me even van het hart dat, sinds ik me mag bezighouden met de inhoud van de website, mij een aantal zaken opvallen.

Niet in het minst omdat ik zelf een tijdlang gedacht heb in termen als "waarom doet de vereniging niet eens wat meer aan...."(vul zelf maar in welk topic naar uw mening onderbelicht blijft)., of: "...jammer, gemiste kans".

Sinds ik ben toegetreden tot de webredactie van De Weergever (en als enige de volledige content verzorg), is mijn perspectief op de zaken veranderd. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door het besef dat je, als je het goed wilt doen, heel veel tijd kwijt bent om dat iets op poten te zetten (en houden!) en anderzijds door het besef dat je, hoe hard je ook werkt, altijd wel iemand tekort doet.

Dit besef heeft mij in elk geval doen inzien hoeveel tijd en toewijding het team achter ons magazine telkens weer steekt in de totstandkoming van ons blad.

Waarvoor bij dezen dan ook mijn oprechte dank en bewondering!

Even terug naar de reden waarom ik aan dit stukje ben begonnen.

Op dit moment gaat er voor mij al veel tijd zitten in:

  • het op poten zetten van de structuur van de website (daar ziet u niet zo veel van, maar het kost wel bergen tijd)
  • het digitaliseren van ons vereningingsarchief, zodat ik oude artikelen een plaatsje kan geven.
  • het sorteren, rubriceren en plaatsen van de deelartikelen, muziek en foto's (kijk maar eens naar onze twee indexen, onder Muziek en onder Apparatuur)
  • het intussen schrijven van de reeks ....van toen tot.

...en daarmee doe ik blijkbaar nog steeds groepen leden en geïnteresseerden tekort.

Zo blijkt er bijvoorbeeld een enorme behoefte te bestaan aan meer informatie over afspeelapparaten.

Vanuit diverse kanten bereiken mij geluiden van mensen die graag meer over onze oude weergevers willen lezen en weten (en ik schaar mijzelf ook tot die laatste categorie!)

Het ontbreekt mij alleen aan de tijd én de kennis om hier iets zinnigs over te kunnen zeggen en of plaatsen. En in dat opzicht huldig ik het standpunt: 'als je er geen verstand van hebt, probeer er dan niet iets over te zeggen'. Ik zou in een vereniging, waarin zoveel kennis aanwezig is geheid door de mand vallen.

Het enige wat ik dan ook kan zeggen in dit opzicht is HELP!

Denkt u een bijdrage te kunnen leveren, op een gebied waarop de website tekort schiet, dan nodig ik u van harte uit om zaken aan te leveren.

Graag wel teksten en foto's gescheiden aanleveren, daar waar nodig voorzien van de juiste bronvermeldingen. Ik zal dan proberen om, zo snel als mogelijk, uw bijdrage op te nemen in de daarbij behorende sectie.

Voor afspeelapparaten zou ik het heel leuk vinden om in de index "Apparatuur en Techniek" de volgende onderverdeling te kunnen aanbrengen:

  • Merk (als categorie vbinnen de Index)
  • Type (als onderdeel van de merkenopzet)
  • Eventuele varianten binnen de type categorie - denk aan modeljaar wijzigingen, gedocumenteerd met foto's van de verschillen.

...maar nogmaals, daar heb ik uw hulp bij nodig.

In de oprichtingscolumn - De Weergever 1, jaargang 1, 1979 - merkt Gerry Bezuijen al op: "Natuurlijk zijn wij wat copie (sic) betreft erg afhankelijk van de leden". Nu ruim 40 jaar verder geldt dat nog steeds,

In dit digitale tijdperk kunnen we beschikbare kennis delen. Echter.....niet iedereen heeft dezelfde kennis en wat je niet hebt kun je niet delen (of plaatsen zoals in mijn geval).

Wij (bladredactie en webredactie) zijn dan ook sterk afhankelijk van wat u ons kunt leren en aanreiken om een zo breed mogelijk publiek te kunnen aanspreken.

Mocht u mij/ons kunnen - en willen - helpen om de website levend te houden, dan is de webredactie hier te bereiken.

 

Alvast dank voor uw bijdrage.

 

Jacco Doornenbal

Webredactie.

 

PS.

Overigens bereikte mij ook de opmerking dat men zich stoort aan het besloten karakter van de website. Daar kan ik kort over zijn. Dit is een bewuste keuze die in overleg met het bestuur is gemaakt.

Naar aanleiding van in het verleden gevoerde discussies huldigen wij het standpunt dat de website voor onze leden een meerwaarde mag bieden.

Die meerwaarde wordt verkregen door onze content deels af te schermen.

Daarnaast geldt dat een aantal zaken niet zomaar rechtenvrij op een open platform mag worden aangeboden. Voor zover dat het geval is zullen wij dit zeker ook niet doen.

Welicht dat op termijn, eigen artikelen die al wat langer op de site staan mondjesmaat zullen worden vrijgegeven richting het publieke domein. Dit ligt, waar het de besluitvorming betreft voornamelijk in handen van het bestuur. Er zal in elk geval met de auteurs van de artikelen moeten worden overlegd om toestemming voor openbare publicatie te verkrijgen.

Tot die tijd geldt (zeker als u alles wilt zien) : Word lid van de Weergever en meld u aan voor de website!

 

Bent u al lid van de vereniging, maar heeft u nog geen toegang tot de ledensectie van de website, stuur dan een E-mail naar onze penningmeester.

 

Agendatips:

Heeft u tips voor de agenda? Laat het ons weten.  Doe dit aub door een E-mail te sturen.

Om een evenement te kunnen plaatsen ontvang ik graag de volgende informatie:

- Omschrijving van de betreffende activiteit.

- Wie organiseert  (eventueel ook met web-adres)

- Datum en tijd

- Locatie (Adres inclusief postcode)

-  Eventueel een korte beschrijving.

- Eventuele kosten (entree en parkeren)

 

Back to Top
X

Right Click

Helaas mag u niets van onze website downloaden.