Huishoudelijk Reglement

{Play}

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN VERENIGING DE WEERGEVER

Ingevolge artikel 23 van de statuten, vastgesteld door de algemene ledenvergadering

d.d. 2 mei 2010.
2014 aangevuld met bepaling verkopen eigen collectie.
2016 aangevuld met vergoedingsregeling.
2022 aangevuld met nieuwe contributie bedragen.


SOCIËTEIT-LEDENWINKEL

Sinds 1980 heeft De Weergever een Sociëteit-Ledenwinkel waarvan de huidige vestigingsplaats is: perceel Zamenhofstraat 116-C te Amsterdam.
Toegang hebben leden en hun partners. Introducés zijn toegestaan, verkoop geschiedt uitsluitend aan leden.
De openingstijden staan vermeld in ons verenigingsorgaan en op de website. Tijdens officiële feestdagen en gedurende de vakantiesluiting is de ledenwinkel sociëteit gesloten.


VERKOOP/INKOOP LEDENWINKEL

In de ledenwinkel worden uitsluitend goederen ingekocht, verkocht en schenkingen aangenomen, die betrekking hebben op ons verzamelgebied. Inkoop geschiedt in overleg met een bestuurslid.
Het te koop aanbieden van eigen collecties, platen of andere voorwerpen in de sociëteit-ledenwinkel is niet toegestaan.
De sociëteit-ledenwinkel beschikt over een keuken, alwaar diverse etenswaren en warme of koude versnaperingen
tegen betaling kunnen worden genuttigd.
Van alle transacties worden, via kassablok, genummerde afschriften gemaakt, waarvan de koper c.q. verkoper het origineel ontvangt en het afschrift in de kassa wordt bewaard.
De inkomsten worden ten gunste van de bankrekening van de Sociëteit-Ledenwinkel gestort.


MEDEWERKERS

Op voordracht van het bestuur kunnen, op vrijwillige basis, medewerkers worden aangesteld voor de ledenwinkel, keuken en voor het bemannen van promotiestands op beurzen. Deze vrijwilligers kunnen een onkostenvergoeding krijgen, welke wordt vastgesteld door het bestuur
De medewerkers van de ledenwinkel geven voorlichting aan de bezoekers of leden en dragen zorg voor de goede orde en veiligheid. Hij of zij helpt de leden bij het uitzoeken van bijvoorbeeld de platen en is op de hoogte van de plaats van de brandblussers en de werking van de nooduitgang. Tijdens openingstijden is er een medewerker en/of een bestuurslid aanwezig.
De in- en verkoop van producten voor de keuken geschiedt door de medewerkers van de keuken, eventueel in overleg met het bestuur.


SLEUTELS SOCIETEIT/LEDENWINKEL

Aan bestuursleden en medewerkers kan een sleutel van de toegangsdeur van de Sociëteit-Ledenwinkel worden uitgereikt. Van de uitgereikte sleutels wordt een register bijgehouden. Het bestuur kan deze sleutel te allen tijde invorderen.


VERGOEDINGEN

 • Bestuursleden
  Voor alle commissies en het bestuur geldt een reiskostenvergoeding die overeenkomt met het tarief dat de belasting heeft goedgekeurd.
  Voor bestuursleden geldt een vergoeding van €10,00 per maand ten behoeve van telefoon, e-mail en portokosten. Extra kosten ten behoeve van de vereniging kunnen op declaratiebasis worden ingediend bij het bestuur.
 • Sociëteit medewerkers
  Per gewerkte dag of dagdeel wordt €5,00 vergoed voor consumpties.
 • Vertegenwoordiging op beurzen en manifestaties.
  De vertegenwoordiger ontvangt naar redelijkheid een consumptie-vergoeding per declaratie.
 • Redactie
  De hoofdredacteur fiatteert de declaraties van de redactieleden alvorens deze ter betaling worden aangeboden aan de penningmeester.   


NIEUWE LEDEN

Het lidmaatschap bedraagt € 27,50 (buitenlandse leden € 30.00) en wordt betaald per kalenderjaar.
Bij aanmelding in de eerste drie maanden van het jaar wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Aangeboden worden de welkomst-cd en de boekjes van dat jaar, tevens worden in alle gevallen ook het laatste boekje aangeboden.
Bij aanmelding de periode daarna tot de Kofferbakdag, de helft van de jaarlijkse contributie. Aangeboden worden de te verschijnen boekjes en de cd.
Bij aanmelding op of na de datum van de Kofferbakdag, toezending van de te verschijnen boekjes en de cd, één jaarcontributie betalen en het lidmaatschap t/m het volgende jaar.

Bestellen per POST

Het is voor leden mogelijk om via de boekenlijst die wordt verspreid bij ons verenigingsorgaan, in deze lijst vermelde goederen door middel van overmaking van het bedrag onder vermelding van het bestelde goed ten gunste van bankrekening NL96INGB 000 314 88 52 van de ledenwinkel te bestellen. Na ontvangst wordt het bestelde goed per post toegezonden.    


INVENTARISLIJST

Van de voorraad, inventaris en bezittingen van de vereniging wordt ten behoeve van de verzekering jaarlijks een inventarislijst opgemaakt en bijgehouden.


01052016

Back to Top
X

Right Click

Helaas mag u niets van onze website downloaden.